zaterdag 20 februari 2021

Mevrouw #Eman #Wahby legt #functies #Assadaaka neer

Door: #Ahmed el #Mesri, #voorzitter van de #Assadaaka #Community

Mevrouw #Eman #Wahby is in de afgelopen week benoemd tot #Directeur van een #Arabischtalig #Persbureau. Een functie met een grote #verantwoordelijkheid naar het schijnt. Door de nieuwe #functie heeft mevrouw #Eman #Wahby besloten al haar functies, taken en titels welke de Assadaaka Community heeft verleend, onmiddellijk neer te leggen, zo heeft zij het Assadaaka Bestuur laten weten.

donderdag 28 januari 2021

Uitnodiging Opleiding Vertrouwenspersonen


 Wat zijn Vertrouwenspersonen?

Vertrouwenspersonen zijn betrokken en professioneel opgeleide bewoners die anderen op professionele wijzen ondersteuning bieden om beter met hun situatie of problemen om te gaan. Vertrouwenspersonen zijn  hulpverleners, ze luisteren, signaleren en leiden toe naar de juiste personen, instellingen, voorzieningen en activiteiten.

dinsdag 27 oktober 2020

Huiselijk Geweld

 

Huiselijk Geweld

In deze coronaperiode ontstaat er meer wrijving waardoor de kans op huiselijk geweld groeit of verergert. Mensen die eenzaam zijn en in armoede leven, hebben veel problemen en weten niet hoe daar mee om te gaan.
Het geweld ontstaat niet zomaar, het komt door problemen die men niet meer de baas kan. Dat kan bijvoorbeeld door machteloosheid komen, slechte jeugdervaringen, weinig zelfvertrouwen etc., dit in combinatie met stress/financiƫle- en gezondheidsproblemen kan dan tot escalatie leiden. Geweld is nooit goed te praten, we kijken naar mogelijke oorzaken.

Omgaan met grenzen

 

Verslag maandag 26 oktober over omgaan met grenzen

Vandaag was sociaal makelaar Mostafa Abbou voor het thema omgaan met grenzen uitgenodigd.

Er werd ingegaan op het omgaan met grenzen, jezelf kennen, zelfrespect, je grenzen kennen, grenzen duidelijk aangeven, klein beginnen en assertief zijn.

Als je grenzen hebt en deze duidelijk aangeeft, dan heb je respect.

Vrijdag 30 oktober workshop meditatie door Dr. Eman Wahby


Vrijdag 30 oktober workshop meditatie door Dr. Eman Wahby

Deze meditatie workshop zal voorlopig op iedere vrijdag plaatsvinden. Het gaat erom dat je je op jezelf richt en op rust focust. Vervolgens let je op wat er in jezelf gebeurt. Je maakt je hoofd leeg en let op je ademhaling. Als je gedachten afdwalen, corrigeer je jezelf en focus je weer op de ademhaling. In deze coronatijd doen we extra ons best om stress te reduceren.

maandag 26 oktober 2020

Geen geweld uit naam van religie - geen polarisatie maar saamhorigheid

 

Geen geweld uit naam van religie - geen polarisatie maar saamhorigheid

Een daad van geweld past nooit binnen een religie. Wanneer iemand beweert geweld vanuit zijn religie te plegen, is deze persoon ver van zijn religie gedreven. Religie gaat over vrede, liefde en medemenselijkheid. Niet over geweld.

De afschuwelijke moord op de Franse leraar Samuel Paty in Frankrijk, en de situatie die daarna is ontstaan, gaan Assadaaka Community aan het hart. Een leraar die les geeft over vrijheid van meningsuiting verdient meer dan de internationale polarisatie die na zijn droevige overlijden is ontstaan.

In coronacrisis: Gezonde GGZ in Oost, onze zorg!


 
In coronacrisis: Gezonde GGZ in Oost, onze zorg!

Ernstige of lichte psychiatrische problematiek kan enorme gevolgen hebben, ook voor de naaste omgeving. Dit is een belangrijk thema, waar diverse informele zorg-organisaties laagdrempelig en met veel geduld in Oost ondersteuning bij bieden. Assadaaka Community wil aandacht vragen voor het belang van (formele en informele) ondersteuning bij ernstige GGZ problematiek in de wijk. In deze lastige coronatijd zien wij een toename van (ernstige) GGZ problematiek. We moeten samen de schouders eronder zetten om deze bewoners de juiste hulp te bieden.